bannerwatbied

Wat biedt Fleet Coaching?

WAVE    

De WAVE is een psychologische test die een inzicht geeft in (organisatie)  cultuuraspecten die bevorderend of juist belemmerend werken voor iemands functioneren. U kunt de WAVE inzetten om inzicht te verkrijgen in iemands algemene competenties, gedragsvoorkeuren, persoonlijkheidskenmerken, motivatie, talent en behoeften m.b.t. de (potentiële) geschiktheid van een medewerker/sollicitant voor een bepaalde functie. Bovendien maakt de Wave duidelijk in welke competenties de medewerker/sollicitant zich verder dient te ontwikkelen.

Hierdoor zorg je voor een betere fit tussen wat de medewerker kan en wil en welke aspecten om verdere ontwikkeling vragen. De WAVE geeft een uitgebreid beeld, namelijk 108 facetten van iemands sterke en minder sterke kanten. Het is gericht op het voorspellen van het succesvol functioneren van iemand in een werkgerelateerde omgeving.

FCJ is gecertificeerd de test af te nemen en terug te koppelen (Saville Consulting).

Informeer naar het aantrekkelijke tarief van de WAVE, met en zonder traject.

Verander vandaag nog het selectiebeleid binnen uw bedrijf!