bannerwatbied

Wat biedt Fleet Coaching?

Modules
Fleet Coaching biedt diverse modules in trajectvorm die naar wens en noodzaak kunnen worden ingevuld. Tijdens een intakegesprek bepalen we gezamenlijk de doelstellingen zodat de juiste onderwerpen aan bod komen. Bepaalde modules zijn aan te passen aan uw situatie. Elke traject is daarmee uniek en afgestemd op uw bedrijfssituatie/medewerker. Afhankelijk van de gekozen onderwerpen varieert een traject in tijd van een paar maanden tot bijna een jaar.

Nazorg
Fleet Coaching biedt na een traject altijd gratis nazorg: Fleet Coaching komt terug om te kijken of aan de gestelde doelen is voldaan of dat het puntje op de i moet worden gezet.

Strippenkaart
Fleet Coaching biedt ook een 12, 16 of 20-uurskaart aan. De inhoud van de begeleiding is exact gelijk aan die van een traject/module, maar hier is geen nazorg aan verbonden. U krijgt hierbij 10% korting op het uurtarief. Flexibel en transparant!

Fleet Coach-scan
Altijd al willen weten hoe uw medewerker (zichzelf) “verkoopt” bij de klant? Fleet Coaching loopt 1 dag mee waarbij er 2 tot 4 klanten worden bezocht. FCJ beoordeelt de accountmanager op 22 punten die u inzicht geven in alle aspecten die bij het verkopen van belang zijn. U kunt na de scan besluiten of u nadere begeleiding wilt inzetten. Uiteraard kunt u ook zelf met de uitkomst van de FC-scan aan de slag.

WAVE   
De WAVE is een psychologische test die een inzicht geeft in (organisatie)  cultuuraspecten die bevorderend of juist belemmerend werken voor iemands functioneren. U kunt de WAVE inzetten om inzicht te verkrijgen in iemands algemene competenties, gedragsvoorkeuren, persoonlijkheidskenmerken, motivatie, talent en behoeften m.b.t. de (potentiële) geschiktheid van een medewerker/sollicitant voor een bepaalde functie. Bovendien maakt de Wave duidelijk in welke competenties de medewerker/sollicitant zich verder dient te ontwikkelen.

Hierdoor zorg je voor een betere fit tussen wat de medewerker kan en wil en welke aspecten om verdere ontwikkeling vragen. De WAVE geeft een uitgebreid beeld, namelijk 108 facetten van iemands sterke en minder sterke kanten. Het is gericht op het voorspellen van het succesvol functioneren van iemand in een werkgerelateerde omgeving.

FCJ is gecertificeerd de test af te nemen en terug te koppelen (Saville Consulting).

Informeer naar het aantrekkelijke tarief van de WAVE, met en zonder traject.

Verander vandaag nog het selectiebeleid binnen uw bedrijf!

Detachering  
Gedurende een bepaalde periode zet u Fleet Coaching in om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met fleetsalesactiviteiten. Denk hierbij aan tijdelijke inzet voor acquisitie of de opzet van zakelijke marktbewerking.
De mogelijkheden zijn zeer divers. Fleet Coaching heeft door de ruime praktijkervaring veel parate kennis en een zeer groot netwerk waar u van profiteert.